101278232499954
top of page

צוואה או סכסוך משפחתי?

אף אחד מאיתנו לא מסוגל לדמיין את היום שאחרי, את היום בו בני משפחתנו יילחמו זה בזה בבתי משפט בגלל פיסת אדמה או רכוש. במאמר זה נספר לכם על חשיבות הצוואה, על מה שקורה לרכושנו כאשר אין צוואה ועל הקשר בין צוואה לבין הליך האפוטרופסות.


ראשית, חשוב שנבין שצוואה היא מסמך משפטי בה אדם מורה איך יחולק עזבונו לאחר מותו. עזבונו של אדם כולל נכסי מקרקעין ומיטלטלין, כספים, זכויות וחובות שצבר האדם בחייו. בנוסף, במסגרת הצוואה יכול האדם, להביע רצון בתחומים שאינם משפטיים או כספיים, לדוגמה הבעת רצון בעניין קבורתו או בעניין החינוך שיינתן לילדיו. כמובן, המצווה רשאי לשנות או לבטל את צוואתו בכל עת.

אם האדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה, רכושו יחולק בהתאם לחוק הירושה, הקובע את זהות היורשים על פי דין, את סדר הירושה ואת כללי העדיפות בין היורשים. עוד קובע חוק הירושה כיצד מתחלק העזבון, מהי זכות הירושה של בן זוג, כיצד מתבצעת חלוקת העזבון בין צאצאים, בין אחים, בין נכדים וכיצד יש לחלק את נכסי העיזבון, לדוגמה את דירה המגורים של הנפטר.

בשני המקרים, במות האדם, היורשים על פי צוואה או על פי דין רשאים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה למתן צו קיום צוואה או צו ירושה , וצו זה יצהיר על זהותם של היורשים.

עם זאת, חשוב לדעת כי, בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה אינה סוף פסוק. צד הרואה עצמו נפגע מן הצו המבוקש, ומתנגד למתן צו מנימוקים שונים, יכול להגיש התנגדות לצו ירושה או התנגדות לצו קיום צוואה ולגרום לכך שלא יינתן הצו המבוקש או שיינתן צו אחר. במצב זה, ההתנגדות תועבר לבית המשפט לענייני משפחה (ובמקרים מסוימים, לבית הדין הרבני) ותידון שם כהליך משפטי לכל דבר ועניין, אשר עלול לגרור אחריו משאבים רבים כגון זמן וכסף והגרוע מכל, סכסוכים משפחתיים ופירוק התא המשפחתי.

ומה הקשר להליך האפוטרופסות? ברגע שאדם לא מסוגל כבר לקבל החלטות באופן עצמאי, ובית המשפט ממנה עבורו אפוטרופוס בעצם, כל החלטה שהיה האדם רשאי לקבל בעצמו – עוברת לידי האפוטרופוס שלו. הדבר עלול לגרום לכך שהוראות שנכתבו בצוואה יאבדו את תוקפן וזאת, בהתאם להחלטות שיקבל האפוטרופוס מתוקף תפקידו כ"מקבל ההחלטות". לצערי הרב, מקרים בהם האפוטרופוס מנצל תפקידו לרעה הם רבים וביכולתנו למנוע אותם או לפחות לצמצם אותם על ידי תכנון נכון וקפדני, בעודנו צלולים וכשירים משפטית, וזאת באמצעות עריכת המסמך "ייפוי כוח מתמשך". ייפוי כוח מתמשך זהו כלי משפטי המאפשר לאדם לבחור מראש, בעודו צלול וכשיר משפטית, מי יהיה האדם שיטפל בכל ענייניו (אישי/כספי/רפואי) ואיך יראו חייו כשהוא כבר לא יוכל לעשות זאת. ייפויי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בהתאם להנחיות שייקבעו בו, בצורה פשוטה, מהירה וללא התערבות בית המשפט. ייפוי הכוח המתמשך מחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט שהוא הליך משפטי בירוקרטי, יקר ומסורבל. אם לא די בכך, האפוטרופסות גם שוללת מאדם את החירות לקבל החלטות בעצמו ולבחור את האדם שיטפל בענייניו. בהתאם לאמור, מומלץ לערוך במקביל ובהלימה להוראות הצוואה, גם את מסמך "ייפוי הכוח המתמשך" ובכך לחזק, משפטית, את רצונו של האדם.


לסיכום, עולם הצוואות והירושות הינו עולם מורכב ביותר הצופה פני עתיד ובשל כך, כולל היבטים רבים. גם אם נדמה לנו שאנו צריכים צוואה "פשוטה", חשוב לדעת כי יש דרכים רבות ומגוונות לפסול צוואות או לסכל קיומן, גם כאלה שחשבנו שהן "פשוטות". באמצעות עריכת צוואה, האדם שולט במה שיעשה ברכושו לאחר מותו. מומלץ לערוך צוואה בכל גיל (בגיר), בייחוד בשל העובדה כי את הצוואה יש לערוך בעודנו כשירים משפטית וצלולים. כאשר מדובר בהורים לילדים קטינים או אף במשפחות חד הוריות – החשיבות לעריכת צוואה היא לעיתים, קריטית. חשוב ביותר להיעזר בעורך דין המומחה בתחום הצוואות והירושות כדי שזה יערוך צוואה ההולמת את הנסיבות, וכזו שלא ניתן יהיה לפסול או לסכל את קיומה לאחר מות האדם, ובכך למנוע סכסוכים משפחתיים, אותם ניסינו למנוע מלכתחילה.

מאמר זה נכתב בסיוע משרד עורכי הדין שניידר אלכסנדרובסקי - המתמחה במתן שירותים משפטיים בתחום דיני הצוואות והירושות ונותן שירותים משפטיים:

  • הגשת בקשות למתן צו ירושה או צו לקיום צוואה.

  • הגשת התנגדויות וניהול הליכים בבית המשפט ובבית הדין הרבני.

  • עריכת הסכם חלוקת עזבון.


לייעוץ נוסף מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 08-6551546 או באתר המשרד


Comentarios


bottom of page