top of page

פיצויים על פוסט טראומה בפעולות איבה - כל מה שצריך לדעת

פוסט טראומה לחילופין הפרעת דחק פוסט-טראומטית היא הפרעה נפשית שיכולה להיגרם לאחר אירוע חשיפה חוזרת או חשיפה קשה לפרטים מטלטלים של אירוע או אירועים טראומטיים כגון אלימות קשה, מוות, מתקפת טילים ועוד. במקרה של פעולות איבה, ההפרעה כאמור עשויה להיות תוצאה של התקפות, קרבות או כל התרחשות קשורה.


אם אתם סובלים מפוסט טראומה לאחר האירועים שפורטו לעיל,אזי הנכם עלולים להיות זכאים לפיצוי, בכפוף להתקיימות תנאי הזכאות.


קריטריונים לזכאות


על מנת להיות זכאים לפיצויים בגין PTSD, עליכם לעמוד בשני קריטריונים עיקריים:


1.האירוע הטראומטי בו חוויתם את הטראומה חייב להיות תוצאה של פעולות איבה. לדוגמה, אם הייתם עדים למתקפה, הותקפתם פיזית על ידי מחבלים ואף אם נפגעתם בדרך למרחב מוגן.

2. אובחנתם כסובלים מ-PTSD.

אבחון הנפגע מתבצע בכפוף לקיומם של תסמינים המתוארים בספרות הרפואית ובין היתר במדריך לאבחון וסטטיסטיקה של הפרעות נפשיות (DSM5).


הגשת הבקשה


הבקשה מוגשת לביטוח הלאומי, ונקראת "הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה". התביעה תועבר לאישור משרד הביטחון כיוון שהוא הגוף המוסמך להכיר בתובעים כנפגעי פעולות איבה. טרם הגשת התביעה מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בתביעות להכרה כנפגעי פעולות איבה שיעזור לנפגע להכין את התיק באופן מקצועי. יש להדגיש, כי במידה והתובע לא יוכר בשלב זה כנפגע פעולת איבה, האפשרות שתעמוד בפניו הינה ערר תוך 60 יום לוועדת ערר בסמכות בתי משפט מחוזיים. בראש הוועדה יושב שופט שמתמנה על ידי שר-המשפטים. יתר חברי הועדה יתמנו על ידי שר-הביטחון, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה.

שלושה חברי הוועדה, כשבהם יושב-ראש הוועדה, יהיו מניין חוקי.

הליכים בפני וועדת הערר יכולים להיות ארוכים ויקרים, לכן אנו שוב חוזרים על המלצתנו להסתייע בשירותיו של משרד עורכי דין המתמחה בתביעות נפגעי פעולות איבה טרם הגשתן.

במידה והתביעה אושרה, השלב הבא הינו הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות למוסד לביטוח הלאומי. הקביעה כאמור תתבצע ע"י וועדה רפואית מטעם המוסד.
הפיצוי כספי


הפיצויים משולמים כמענק חד פעמי או כקצבה חודשית, הכל תלוי בגיל הנפגע סוג (זמנית או צמיתה) ודרגת הנכות שתיקבע ע"י הוועדה הרפואית. במידה ודרגת הנכות הינה פחותה מ-10% אז אין פיצוי כלל, שעה ששיעור הנכות הינו בין 10% ל 19% שולם מענק חד פעמי, במקרה ושיעור הנכות הצמיתה יהיה 20% ומעלה, אזי הנפגע יהיה זכאי לקצבה חודשית. גם בשלב זה חשוב להסתייע בעורך דין מנוסה שיכין את הלקוח ויתייצב עמו לוועדה הרפואית.סיכום

פיצוי בגין פוסט טראומה שנגרמה כתוצאה פעולות איבה הוא רק חלק מאגד הזכויות לו זכאים הנפגעים. על מנת לזכות להכרה כנפגעים מפעולות איבה, למנוע מפח נפש, הוצאות כבדות וזמן יקר, יש להכין את מלוא החומר הרפואי הרלוונטי בצורה המיטבית. אל תוותרו על זכויותיכם ופנו לאנשי מקצוע בהקדם האפשרי.


מאמר זה נכתב בסיוע משרד עורכי הדין שניידר אלכסנדרובסקי - המתמחה במתן שירותים משפטיים. משרדנו פועל בשיתוף פעולה עם רופאים בכירים ומומחי ביטוח ומלווה את לקוחותיו לאורך כל שלבי ההליך ובמקרה הצורך, מקיים קשר אישי ורציף עם המומחים לצורך מתן הערכות נכות, ייעוץ וחוות דעת רפואיות משפטיות בתחום נזקי הרכוש הגוף, תוך מתן מענה מקצועי ומקיף החל מהשלבים הראשוניים של הטיפול בתביעה ועד סיומה.

לייעוץ נוסף מוזמנים לפנות אלינו בטלפון: 08-6551546


bottom of page